Piątek 20.05.2022

11:30 – 12:45

SESJA I

GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA cz. 1

Prof. Włodzimierz Sawicki, Prof. Jan Kotarski


Jakie korzyści niesie ze sobą zmiana organizacji leczenia w ginekologii onkologicznej w Polsce, dla pacjentek z rakiem jajnika, endometrium i szyjki macicy – tworzenie GCU, OCU?

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński


Zaawansowany rak jajnika – operacje górnego piętra jamy brzusznej.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp


Chirurgia małoinwazyjna w raku szyjki macicy – dozwolona czy nie?

Dr n. med. Marcin Misiek


Zaawansowany rak endometrium – czy leczenie cytoredukcyjne jest opcją terapeutyczną?

Prof. dr hab. n.med. Jacek Sznurkowski


Szczepienia w zmianach przednowotworowych szyjki macicy.

Dr hab. n. med. Maciej Stukan

12:45 – 13:00

PRZERWA

13:00 – 13:45

SESJA II

RAK PŁUCA

sesja pod patronatem


Jak poprawić rokowania chorych z miejscowo zaawansowanym NDRP z perspektywy doświadczeń ośrodka.

Dr Michał Porzych


Międzyośrodkowa organizacja radiochemioterapii NDRP.

Dr Maciej Partycki, Dr Edward Skrocki


Postępowanie w przypadku przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego u chorych na NDRP z mutacjami w genie EGFR.

Dr n. med. Marek Szwiec

13:45 – 14:30

LUNCH

14:30 – 15:30

SESJA III

POWIKŁANIA TERAPII ONKOLOGICZNYCH

Prof. Jacek Sznurkowski, Prof. Anita Chudecka-Głaz, Prof. Tomasz Byrski


Gastroenterologiczne skutki immunoterapii.

Dr n. med. Tomasz Rawa


Powikłania endokrynologiczne immunoterapii.

Dr n. med Maria Stelmachowska-Banaś


Pulmonologiczne powikłania onkologiczne.

Dr n. med. Mateusz Polaczek


Skórne działania niepożądane terapii onkologicznych.

Prof. dr hab. n. med Witold Owczarek

15:30 – 15:45

PRZERWA

15:45 – 16:15

OTWARCIE KONFERENCJI, WYKŁAD INAUGURACYJNY


Otwarcie konferencji.

Prof. Anita Chudecka-Głaz, Prof. Tomasz Byrski


Zastosowanie terapii CAR-T w hematologii.

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

16:15 – 17:45

SESJA IV

ONKOLOGIA KLINICZNA – RAK PIERSI

Prof. Violetta Sulżyc-Bielicka, Prof. Tomasz Byrski


Znaczenie badań genetycznych w raku piersi.

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński


Diagnostyka raka piersi – Breast Cancer Unit.

Dr n. med. Małgorzata Talerczyk


Leczenie systemowe potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC).

Dr n. med. Aleksandra Łacko


Wprowadzenie do immunoterapii.

Dr hab. n. med. Jarosław Dybko


Immunoterapia w raku piersi – tak czy nie?

Dr n. med. Paweł Różanowski


Bezpieczeństwo badań mammograficznych.

Dr hab. n. med. Miłosz Kawa

Sobota 21.05.2021

9:00 – 10:30

SESJA V

ONKOLOGIA KLINICZNA – NOWOTWORY UROLOGICZNE

Prof. Violett Sulżyc-Bielicka, Prof. Tomasz Byrski


Leczenie operacyjne raka stercza wspomagane robotycznie.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski


Radioterapia raka gruczołu krokowego.

Dr n. med. Michał Falco


Leczenie systemowe raka pęcherza moczowego.

Prof. dr hab. n. med. Violetta Sulżyc-Bielicka


Aktualne zasady postępowania w uogólnionym raku nerki.

Dr hab. n. med. Jakub Kucharz


Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno


Rak prostaty BRCA zależny.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

10:30 – 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:00

SESJA VI

VARIA


Immunoterapia w leczeniu pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym – optymalna sekwencja leczenia.

Dr n. med. Marek Szwiec

wykład sponsorowany przez


Mutacja BRCA u pacjenta z rakiem trzustki – jak wpływa na nasze postępowanie?

Dr n. med. Leszek Kraj

wykład sponsorowany przez


Rola wybranych mechanizmów immunologicznych w leczeniu raka jelita grubego. Co dzisiaj, co jutro…

Dr n. med. Paweł Różanowski

wykład sponsorowany przez


Całkowite przeżycie pacjentów w 1L leczonych palbocyklibem w świetle nowych danych z rzeczywistej praktyki klinicznej.

Dr n. med. Małgorzata Talerczyk

wykład sponsorowany przez


Rak jelita grubego – leczenie operacyjne wspomagane robotycznie.

Dr hab. n. med. Maciej Kotowski

12:00 – 12:15

PRZERWA

12:15 – 13:15

SESJA VII

GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA cz. 2

Doc. Rafał Tarkowski, Prof. Robert Jach


Mięśniaki i mięsaki macicy – możliwości diagnostyki różnicowej za pomocą badań obrazowych.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki


Nowoczesna diagnostyka w raku endometrium – czy już możliwa w Polsce?

Dr hab. n. med. Artur Kowalik


Diagnostyka molekularna i jej perspektywy w raku jajnika.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz


Immunoterapia w raku endometrium-nowa opcja leczenia.

Dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, Prof. PUM

wykład sponsorowany przez

13:15 – 14:00

LUNCH

14:00 – 15:15

SESJA VIII

GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA cz. 3

Prof. Janusz Menkiszak, Dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz


Nowoczesne leczenie podtrzymujące w raku jajnika – co zmieniło dla naszych pacjentek?

Dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz


Eliminacja raka szyjki macicy – perspektywy na świecie, w Europie, w Polsce.

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach


Leczenie operacyjne raka endometrium wspomagane robotycznie – bezpieczeństwo i korzyści.

Dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, Prof. PUM


Trachelektomia w raku szyjki macicy.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra


Jak choroba resztkowa wpływa na wybór leczenia chorej z zaawansowanym rakiem jajnika.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

wykład sponsorowany przez

15:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Copyright © Medical Art Group

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady.

Zobacz politykę prywatności